Model (T)GROW + M w Pracy z Kadrą

Wstęp Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która bardzo mocno czerpie z tradycji minionych lat, co w dużej mierze kształtuje tożsamość naszej organizacji. Metoda Harcerska