Aktywne słuchanie

Zapewne niejeden z Was doświadczył sytuacji, w której mówił drugiej osobie coś istotnego, a ów słuchacz sprawiał wrażenie, że nie słucha kierowanych do niego słów. Przyznacie, że