Druh Wicek – patron harcerzy polskich

Dnia 7 czerwca 1999 roku, podczas pielgrzymki do Polski, Papież Jan Paweł II beatyfikował w Toruniu ks. Wincentego Frelichowskiego. Rok później biskupi polscy ogłosili Go Patronem Harcerzy