Kontakt

Kontakt do redakcji
redakcja@stoleczna.zhp.pl
Chorągiew Stołeczna ZHP
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14
REGON: 140786064
NIP: 527-252-61-38
KRS: 0000268913
Numer w ewidencji producentów: 068093814