Zostań Ambasadorem... Krwiodawstwa!

Podczas jednego ze spotkań funkcyjnych mojego hufca poruszyłam temat pracy ze specjalnością krwiodawczą. Od instruktorów i kadry pracującej na co dzień z zastępami i drużynami usłyszałam: