Na wzór i podobieństwo…

Ewa jest wędrowniczką. W zasadzie skończyła 21 lat, więc zalicza się do starszyzny, ale działa w drużynie wędrowniczej. Wstąpiła dwa lata temu i zachłysnęła się harcerstwem. Chce